01 Header

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DAVA AÇMA/TAKİP KILAVUZU

DAVA İÇİN AVUKATIMIZA GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR    :

Davanızın açılabilmesi için aşağıda sayılan evrakların hepsinin tamamlanması zorunludur:

  • Yetki Belgesi (Vekâlet):

Üyelerimiz için Yetki Belgesi, vekâletname yerine geçmektedir. Yetki Belgesi, Üyemiz tarafından okunarak imzalanmalı akabinde Şube Başkanı/İl temsilcisi de Yetki Belgesini imzalayarak sendika hukuk bürosuna sonra gönderilmelidir.

  • Dava Konusu İle İlgili Tüm Evraklar:

İdareye müracaat dilekçesi, dava konusu olacak İdarenin ret yazısı, tebliğ-tebellüğ belgesi, sağlık raporu gibi… Dava konusu ile ilgili tüm evraklar

  • Üyenin Dava Konusuna İlişkin Açıklamaları:

Dava konusu olayın kısaca safahatı, idarenin işleminin neden haksız olduğu hakkında üyemizin bildiklerini özet olarak okunaklı bir şekilde yazması

ÖNEMLİ UYARI:

Dava takibi isteyen üyelerimiz, yukarıda sayılan evrakların örneklerini avukatlarımıza göndermelidirler. Belgelerin aslı üyelerimizde kalacaktır. Zamanaşımı süresi (idari davalarda 60 gün) ve avukatın dava dosyasını hazırlama süresi dikkate alınarak gecikmeksizin evraklar ulaştırılmalıdır. Geç gönderilen evraklara karşı işlem yapılamayabilir. Üyelerimiz avukatlarımıza dava başlangıcında hiçbir ücret ödemeyecek dava sonucuna göre ücret sözleşmesinde yazılı şekilde ücretlendirme yapılacaktır. Özel hallerin dışında noterden vekâletname vermeyeceklerdir.

Avukata gönderilen evrakların, harçların ve posta masraflarının iadesi olmaz. Davanın üyelerimiz lehine sonuçlanması halinde üyemiz hiçbir harç ve ücret ödemeyecektir. Davaların üyelerimiz aleyhine sonuçlanması ya da davanın konusuz kalması ya da benzeri nedenlerle davanın sonuçlanamaması hallerinde de üyelerimiz tarafından dava harçları ve vekâlet ücreti üyelerimiz tarafından ödenecektir.

Öte yandan davanın reddi durumunda da çıkabilecek karşı vekâlet ücreti unutulmamalıdır.

Yukarıda sayılan belgeler tamamlandıktan sonra, Sendikamızın Şube Başkanlarına/İlçe temsilcilerine teslim edilerek veya üyelerimiz belgeleri doğrudan kargo ve e-mail yolu ile Sendikamız hukuk bürosuna gönderebilirler.

 

Powered By aSa