01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ARTIK ALTERNATİF VAR!

Ülkemizde kâğıt üzerinde birçok memur sendikası var. Ancak; günümüzde memur sendikacılık hareketi güdümlü hale getirildiğinden hiçbir işlevselliği ve etkisi kalmamıştır. Sendikalar yandaş sendikalar haline dönüşmüştür. Memur sendikacılık hareketi dibe vurmuş, cılız bir hareket haline gelmiştir. Sesini çıkarmak isteyenler ‘acaba benim başıma ne iş gelir’ diyerek kendi kabuğuna çekilmiş sessiz kalma yolunu tercih etmiştir. Siyaset ve sermayeden bağımsız bir sendikal yapı yerine güdümlü bir sendikal yapı oluşmuştur.

Toplu sözleşmeler tiyatroya dönüşmüş ve tiyatrodan öteye geçememiştir. %2,5-%3,5 zam artışlarının yetersiz oluşu, ahlaki çöküşe ses çıkarılamayışı, yetkili sendikaların kurdukları korku imparatorluğu ve güç zehirlenmesi vb. unsurlar sendikalara güveni yok etmiştir. Sosyal taraflar dinleniyor gibi yapılmış ama bu kadar. Sonra her kesim yine kendi bildiğini okumuştur. Bir taraftan dinliyor, görüşleri alınıyor görüntüsü sergilenmiş ama öze dokunur bir gelişme sağlanmamıştır. Göstermelik birtakım ödünler veriliyor gibi yapılmış ama temel amaçlardan hiçbir zaman taviz verilmemiştir. Sendikalar konu mankeni haline getirilmiştir. Sendikacılık noktasında temel değerlendirmeler dikkate alınmamıştır.

Memurların hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere örgütlenen sendikalar zor günler yaşamaktadır. Yönetim zaafları, yanlış uygulamaları nedeniyle sendikaların geride bıraktıkları o parlak dönemler, dönüşü çok zor bir yola girmiştir. Basiretli sendika yöneticilerin ve ihtiyacın ne olduğu bilincinde olan sendika yöneticilerinin, o eski parlak dönemlere dönüşü zorlayacağı da hissedilmektedir. Memurlar alın terinin karşılığını alamadıkları zaman sosyal problemler ortaya çıkar. Kanunlarla uyumlu, ahlaklı, topluma örnek, rol model olan, amaca uygun hareket eden yönetimlere sahip sendika kültürüne, tüm ülkelerin ve ekonomilerin ihtiyacı vardır. Türkiye’nin büyüyen ekonomisine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik kısmen çözümlenme yoluna girmiş olsa da, hala gelir dağılımındaki adaletsizlik devam etmekte ve maalesef ağırlıklı olarak bu gelir dağılımdaki adaletsizliğin bedelini kamuda çalışan memur kesimi ödemektedir.

Sendikal çalışmalar zorlama ile yapılamaz. Kamuda memur sendikacılığına bir ihtiyaç hasıl olmuş ise, sizde de belirli bir donanım bulunmuş ise, sendikal çalışmanız karşılık bulur. Şu anda birçok sendika var ama tabela sendikacılığından ileri gidemiyor.

Geniş istişareler sonucunda binlerce memur kardeşimizin iradesi ile Mil-Diyanet Sen kuruldu. Artık kamu görevlilerinin üye olabileceği alternatif bir sendika var. Ahlaki ve manevi çöküşle, liyakatsizlikle mücadelede etmek, yüksek idealleri gerçekleştirmek için mücadeleye hazır yeni bir sendikal hareket var.

İşte bu sebeple biz diyoruz ki!

Alışılmış Sendikacılık anlayışını terk etmek için geliyoruz,

Yurtlar, Konukevleri yapmaya geliyoruz,

Üyelerimizden aldığımız aidatları yine üyelerimize harcamak için geliyoruz.

Temel ve dini değerlerimiz örselenmiştir. İnsanlarımızın örselenen değerlerini onarmaya geliyoruz.

Kamu görevlilerinin adaletli bölüşümünden yana olduğumuz için geliyoruz,

Kamu görevlisinin hak ettiği değeri kazanması için geliyoruz,

Örselenen hak, adalet, liyakat, maneviyat ve ahlaki değerleri tekrar düzeltmeye geliyoruz,

Aileleri parçalanan 4/B Sözleşmeli personelin haklarını savunmak için geliyoruz,

Dibe vurmuş olan kamu sendikacılığına bir ses bir nefes olmak için geliyoruz,

Fahri ve Kur’an Kursu öğreticilerinin alamadıkları haklarını savunmak için geliyoruz,

Vekil İmam Hatip ve Müezzinlerin haklarını almaları için geliyoruz,

Atanamayan din görevlilerinin haklarını savunmak için geliyoruz,

Sendikasına bakmadan, tüm kamu görevlilerinin haklarını savunmak için geliyoruz,

Dibe vurmuş sendikacılığa yeni bir hareket ve soluk olmak için geliyoruz,

Bütün memurlara sahip çıkmaya, herkesi kucaklamaya, birleştirip, barıştırmaya geliyoruz,

Hayra anahtar şerre kilit olmak için geliyoruz,

Tehdit, şantaj ve iftiralara karşı korkmadan karşı koymaya geliyoruz,

Ötekileştirmeden, dışlamadan, kırmadan, küskünlüklere fırsat vermeden gönüller almaya geliyoruz,

Hayırda yarışmaya, iyilikleri çoğaltmaya geliyoruz,

Sevgi, saygı ve kardeşlik asli şiarımızdır diyerek geliyoruz,

Söylem Sendikacılığı yerine eylem sendikacılığı yapmaya geliyoruz,

Hakkın ve haklının yanında olma düsturunu elden düşürmeyecek bir ekip ile geliyoruz.

Yetkili fakat etkisiz sendikanın yetkisini devralmaya geliyoruz.

Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu sendikacılık anlayışını ilke edinen,

Önce ahlak, liyakat ve maneviyat diyen,

Sendikacılıkta umudun yeni adı olan MİL-Diyanet Sen diyerek geliyoruz,

Düşenin elinden tutmaya, sonuna kadar hakkını savunmaya geliyoruz,

İktidarda kim olursa olsun, doğru ve güzel iş yapıldığında takdir eden, yanlış iş yapıldığında ise tenkit eden önerilerde bulunan çekinmeyen bir anlayışla geliyoruz.

Mazlum gönüllere umut olmaya geliyoruz, Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu sendikacılık anlayışıyla geliyoruz. Masada üyelerini hakkı ile temsil edemeyen, yetkili ama etkisiz sendikadan yetkiyi devralmak için geliyoruz. Ranta değil, hakka ortak olmaya geliyoruz,

Memur kardeşlerimizin adalet ve hak mücadelesinin yeni temsilcisi olmaya geliyoruz.

Her bahar bir çiçekle gelmez ama her bahar bir çiçekler başlar. Diyanet çalışanları ile kol kola yürüyerek geliyoruz.

Teşekkürler Diyanet çalışanları, sizlerin bize olan güvenlerinizi boşa çıkarmayacak yetkili ama etkisiz sendikadan yetkiyi devralmaya geliyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü artık Manevi, İlkeli, Liyakatli sendika Mil-Diyanetsen var.

ARTIK ALTERNATİF VAR. ARTIK DİYANET ÇALIŞANLARININ, DİN GÖREVLİLERİNİN UMUDU MİL-DİYANETSEN VAR!

Gökdelenlerde, rezidanslarda ve oturduğumuz yerden sendikacılık yapmayacağız. Sizlerin her daim yanınızda olacağız, çünkü biz Maneviyatı, ilkeleri ve Liyakati düstur edinmiş bir sendikal anlayışa sahibiz.

İkna edilmişlerle değil inanmış bir kadro ile yola revan olmuş bir sendikayız.

Üyelerimizin bize verdiği emaneti en güzel şekilde koruyup kollayan, memurun sesi olan sendikayız. Artık Alternatif Var! Mil-Diyanet Sen Var!

BAZILARI TARİH ANLATIR. BAZILARI İSE TARİH YAZAR. MİL-DİYANETSEN ALLAH’IN İZİNİYLE SENDİKACILIKTA TARİH YAZMAYA GELİYOR. Çıktığımız bu yolda özelde Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde bulunan tüm personelin genelde tüm memurların sesi olan MİL-DİYANETSEN VAR!

ÇÖZÜM VAR!

ALTERNATİF VAR!

 

Ahmet Turan GÖRGÜN

Genel Başkan Yardımcısı

Powered By aSa