01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Camilerin ve Kur’an kurslarının ısıtma ve soğutma giderleri devlet tarafından karşılanmıyor. Gelen yüklü faturalar cemaat tarafından karşılanıyor. Bu sebeple camiler soğuk mekanlar haline dönüştü. Her cami görevlisi münferit çözümler bulma gayretinde. Bazı camilerde camekânlı küçük bölümlerde, bazı camilerde yerden ısıtmalı sistemlerle ve bazı camilerde ise küçücük dar bir odada namazlar kılınıyor. Çoğu caminin ısıtma ve soğutma faturaları ödenemediği için üzerine faiz binmiş ve devasa meblağlara ulaşmış durumda ödenmeyi bekliyor. Ne hükümet tarafından ne de Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından konunun çözümüne ilişkin henüz atılmış somut bir adım yoktur.

ÇÖZÜM ÖNERİMİZ!!!
Camilerin ve Kur'an kurslarının bir defaya mahsus tüm elektrik borçları ivedilikle silinmelidir. Cami metrekaresine göre limit belirlenmeli, ısıtma ve soğutma faturaları aydınlatma faturalarında olduğu gibi devlet bütçesinden ödenmelidir. Vakıflar Genel Müdürülüğü vb. dernek ve vakıflara bağlı binlerce gelir getiren akarların camilerin giderleri için harcanabilmesinin önü açılmalıdır.

Mil-Diyanet Sen olarak yaklaşık 4 yıldan beri bu müzmin sorunun çözümü için gayret gösteriyoruz. Ülkemizdeki tüm kamu kurumlarının ısıtma ve soğutma elektrik-doğalgaz faturaları devlet bütçesinden karşılanırken, camilerimiz ve Kur’an kurslarımız bu hususa ilişkin üvey evlat muamelesine tabi tutulmuştur. Devletin görevi halkının rahat ve güvenli bir şekilde ibadet etmesini sağlamaktır.

Powered By aSa