01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Malum olduğu üzere 1-7 Ekim tarihleri arasında “Camiler ve Din Görevlileri” haftasını kutlamaktayız. Bu hafta münasebetiyle hem camilerimizin ihtiyaçları hem de din görevlilerimizin taleplerini, ayrıca yaşanan sorunları dile getiriyor ve çözüm önerileri sunuyoruz.

Uzun zamandan beri yeni bir anayasa Türkiye’nin değişmez maddesi olmuş, üzerinde çokça tartışmalar yapılmıştır. Yeni bir anayasa çalışmasının gündemde olduğu bir süreçte, yaklaşık 12 yıldan beri güncellenemeyen ‘Diyanet Teşkilat Yasası’nın güncellenmesini talep ediyoruz. Üzerinden 12 yıl geçen ve yaklaşık 150 bini bulan Diyanet camiamızın beklentilerini karşılamakta yetersiz Diyanet teşkilat yasasının ivedilikle güncellenmesi zarureti doğmuştur.

Bu Bağlamda;

Mevcut mevzuata göre Diyanet İşleri Başkanı’nın görev süresi dört yıl olup, bir kimse en fazla iki kez Başkan olarak atanabilir. Mil-Diyanet Sen TBMM’nin 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunda ‘Diyanet İşleri Başkanı 5 yıl süreyle ve seçimle göreve gelir’ şeklinde yeni bir düzenleme yapması çağrısında bulunuyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı özerk bir yapıya kavuşmalı, din görevlisi etkin olmalı ve Diyanet İşleri Başkanı seçimle gelmelidir. Bunun için Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin seçildiği usulle Başkanlık Yönetim Kurulu oluşturulmalı, Yönetim Kurulu içinden biri başkan seçilmeli, iş ve işlemler yönetim kurulu kararıyla yürütülmelidir.

Powered By aSa